Blue Flower

Szanowni Klienci

Mając na celu bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników kancelarii w okresie epidemii wprowadziliśmy następujące zmiany w funkcjonowaniu kancelarii:

  1. Obsługujemy wyłącznie umówionych telefonicznie/emailowo klientów,
  2. Wymagamy przesłania wszelkich informacji i dokumentów do sprawy przed umówionym terminem, aby ograniczyć czas przebywania w kancelarii (najlepiej wysłać dokumenty pocztą elektroniczną),
  3. Nie obsługujemy klientów z infekacjami, kaszlących itp.,
  4. Aby ograniczyć liczbę osób przebywających w kancelarii prosimy o to, aby nie towarzyszyły Państwu osoby trzecie (towarzyszące),
  5. Nie wyjeżdzamy poza kancelarię do klientów do domu, szpitali lub domów opieki,
  6. Konsulatacje są bezpłatne i prosimy je realizować telefonicznie (proszę o korzystanie z konsultacji w pilnych sprawa z uwagi na bardzo dużą liczbę telefonów).

Z poważaniem

notariusz Michał Nowocień