Blue Flower

Wymagany jest dokument tożsamości osoby zainteresowanej oraz dokument*, na którym podpis ma być poświadczony (nie podpisany).

Jeżeli dokument został już podpisany możliwe jest jedynie poświadczenie uznania podpisu za własnoręczny.

*O ile klient sporządza go sam.