Blue Flower

Wymagane dokumenty:

- umowa/dokument, z którego wynika obowiązek poddania się egzekucji,

- w przypadku przedsiębiorców - informacja z CEIDG lub z KRS.