Blue Flower

Do zawiazania fundacji notariuszowi będą potrzebne:

  • nazwa fundacji,
  • siedziba fundacji (miejscowość),
  • cele fundacji,
  • sposób realizacji celów fundacji,
  • oznaczenie czy fundacja będzie miała możliwość prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wysokość funduszu założycielskiego, a także sposób jego wniesienia; jeśli Fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą oznaczenie kwoty przeznaczonej z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą

oraz dane osobowe stawających do aktu:

a) imiona i nazwisko,
b) imiona rodziców,
c) adres zamieszkania,
d) PESEL,
e) seria, numer i rodzaj dokumentu tożsamości.