Blue Flower

Potrzebujemy:

- dowód rejestracyjny pojazdu,

- dane osobowe posiadacza pojazdu,

- dane osobowe własciela (wyrażającego zgodę):

a) imiona i nazwisko,
b) imiona rodziców,
c) adres zamieszkania,
d) PESEL,
e) seria, numer i rodzaj dokumentu tożsamości.

Zwracam uwagę, że np. Ukraina zwykle wymaga zgody na wyjazd - przed przerejestrowaniem - od poprzedniego właściela pojazdu (nawet jak został sprzedany obywatelowi Ukrainy).