Blue Flower

Potrzebne dokumenty do sporządzenoa oąsiadczenia o poddaniu sie egzekucji co do opuszczenia lokalu:

- podpisana umowa najmu,

- oświadczenia osoby trzeciej o przyjęciu najmecy wraz z osobami z nim zamieszkującymi do lokalu, do którego posiada tytuł prawny, po rozwiązaniu umowy najmu.

Wymagane jest wyłącznie stawiennictwo najemcy.