Blue Flower

Dane osobowe stawających do aktu:

a) imiona i nazwisko,
b) imiona rodziców,
c) adres zamieszkania,
d) PESEL,
e) seria, numer i rodzaj dokumentu tożsamości.

Dodatkowo:

- dokument z którego wynika dziedziczenie (postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia,

- lista obejmująca majątek i zobowiązania spadkodawcy.