Blue Flower

Wymagany jest dokument tożsamości jednego rodzica oraz dane dziecka i dane drugiego rodzica, który ma odebrać/uzyskać paszport.