Blue Flower

Dane osobowe stawających do aktu:

a) imiona i nazwisko,
b) imiona rodziców,
c) adres zamieszkania,
d) PESEL,
e) seria, numer i rodzaj dokumentu tożsamości.

Dane osobowe pełnomocnika:

a) imiona i nazwisko,
b) imiona rodziców,
c) adres zamieszkania lub
d) PESEL.

Jeżeli pełnomocnictwo ma dotyczyć czynności związanych z obrotem nieruchomościami lub spadkiem to w takich sprawach zwykle wymagamy odpowienio okazania podstawy nabycia nieruchomości lub aktu zgonu, czy postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku/aktu poświadczenia dziedziczenia.