Blue Flower

Dane osobowe stawających do aktu:

a) imiona i nazwisko,
b) imiona rodziców,
c) adres zamieszkania,
d) PESEL,
e) seria, numer i rodzaj dokumentu tożsamości.

Dokumenty:

a) akt zgonu spadkodawcy w oryginale (chyba, że ktoś z grona spadkobierców już składał takie oświadczenie to wtedy ksero).