Blue Flower

Dane osobowe stawającego do aktu:

a) imiona i nazwisko,
b) imiona rodziców,
c) adres zamieszkania,
d) PESEL,
e) seria, numer i rodzaj dokumentu tożsamości.

Dane osobowe spadkobercy lub osoby wydziedziczanej:

a) imiona i nazwisko,
b) imiona rodziców,
c) adres zamieszkania lub
d) PESEL.

Testament jest często skopmliwowaną czynnośćią (szczególnie gdy testator życzy sobie zawarcia w nim zapisów zwykłych/windykacyjnych) - zalecam dwa spotkania - spotkanie na omówienie sprawy, a potem kolejne - na sporządzenie testamentu.