Blue Flower

Wymagany jest dokument tożsamości osoby zainteresowanej (opiekuna prawnego/opiekunów prawnych) oraz dane dziecka i osoby, z którą dziecko ma wyjechać za granicę.