Blue Flower

Dane osobowe stawających do aktu:

a) imiona i nazwisko,
b) imiona rodziców,
c) adres zamieszkania,
d) PESEL,
e) seria, numer i rodzaj dokumentu tożsamości.

Dokumenty:

a) akt małżeństwa (chyba, że umowa jest zawierana przed zawarciem związku).